Jesteś tutaj

EDUKACJA

Projekt „TRAMPOLINKA" w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie
21/08/2019
Od 1 sierpnia 2019r. w Przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie jest realizowany Projekt „TRAMPOLINKA" współfinansowany ze środków RFS w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -  zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.  
Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko
14/08/2019
Do 20 września 2019 roku można składać oferty na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Augustowie. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być złożone na adres szkoły, ul. M. Konopnickiej 5, 16-300 Augustów.
24/07/2019
Dyrektor Przedszkola Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Augustowie zatrudni od 1 września 2019 r. nauczyciela wychowania przedszkolnego z językiem angielskim. Mile widziana oligofrenopedagogika.
11/07/2019
Wszystkie cztery szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Augustów przystąpiły do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – OSE.
19/06/2019
Dziś uczniowie augustowskich placówek oświatowych po raz ostatni przed wakacjami usłyszeli szkolny dzwonek. Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom oświaty życzymy radosnego, słonecznego i bezpiecznego wypoczynku na wakacjach.
Sprawozdanie z realizacji projektu EFS w ramach RPO Województwa podlaskiego na lata 2014-2020 „Słoneczna Szósteczka”
19/06/2019
Od 1 września 2018 r. do końca czerwca 2019 roku w przedszkolu nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie realizowany był projekt „Słoneczna Szósteczka” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Projekt miał na celu podniesienie, jakości oferty edukacyjnej przedszkola w zakresie kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz doskonalenie kompetencji zawodowych u nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w/w kompetencji.