Jesteś tutaj

Czyste Powietrze - zaproszenie na spotkanie informacyjne

"Czyste Powietrze" - zaproszenie na spotkanie informacyjne

Burmistrz Miasta Augustowa zaprasza osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach Programu "Czyste Powietrze" na spotkanie informacyjne w dniu 29 maja (poniedziałek) 2023 r. o godzinie 12:00. Spotkanie się odbędzie w sali narad Urzędu Miejskiego (sala nr 411).

Dofinansowanie w ramach Programu "Czyste Powietrze" można uzyskać na:

 - wymianę źródła ciepła,
- instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
- mikroinstalację fotowoltaiczną,
- ocieplenie przegród budowlanych,
- stolarkę drzwiową i okienną,
- dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania ,jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.