Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

18/05/2022
Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.  
Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędu Zamówień Publicznych
17/05/2022
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych opracowało "Przewodnik po rynku produktów ekologicznych - poradnik dla zamawiającego". Przewodnik ma również na celu dostarczenie wiedzy potencjalnym zamawiającym.
Informacja o Programie Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023
17/05/2022
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XXI edycję Programu Stypendiów Pomostowych. Ponad 450 stypendiów pomostowych na I rok studiów czeka na zdolnych, ambitnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin.
17/05/2022
Burmistrz Miasta Augustowa podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej został zamieszczony na okres od 17.05.2022 r. do 07.06.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.  
13/05/2022
Informacja o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Augustowa przeprowadzonego w dniu 6 maja 2022 r. na dzierżawę nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa na okres od 20.06.2022 r. do 16.09.2022 r. nieruchomości:
13/05/2022
Informacja o wynikach pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Augustowa przeprowadzonego w dniu 6 maja 2022 r. na dzierżawę nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa na okres od 20.06.2022 r. do 16.09.2022 r. nieruchomości: