Jesteś tutaj

Badanie społeczne realizowane przez Partnerstwo Terytorialne "Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny"

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Augustowa do udziału w badaniu społecznym i wypełnienie ankiety dotyczącej jakości usług publicznych, potrzeb mieszkańców, atutów i słabości gminy, czy rodzajów przedsięwzięć które chcecie, aby były zrealizowane w mieście.

Opinie będą wykorzystane przy planowaniu kierunków rozwoju Partnerstwa. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych. Na podstawie opinii zostaną określone planowane działania i dzięki temu będą miały szansę na realizację.

Ankieta jest dostępna do 17 stycznia 2021 r. na stronie https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vtz0j4jdv7pzj7m3s27u2ov8

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

Badanie realizowane jest przez Partnerstwo Terytorialne „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny”, które bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego obszaru w ramach projektu Centrum Wsparcia Doradczego.

 

LINKI