Jesteś tutaj

Awans Augustowa w ważnym rankingu

Redakcja pisma samorządowego „Wspólnota” regularnie przygotowuje raport o kondycji finansowej polskich samorządów. Powstaje dokument oceniający ich sytuację. Augustów po latach okupowania dołu tabeli awansował na 16. miejsce w Polsce na 267 miast powiatowych.

 

Augustów wśród najlepszych

 

Ranking nie opiera się na subiektywnych ocenach, ale na obiektywnych wskaźnikach finansowych. Nie decyduje tu opinia, ale fakty i liczby. Specjaliści przygotowując raport porównują obiektywny wskaźnik finansowy, jakim jest nadwyżka operacyjna danego miasta. Jak czytamy w raporcie:

 

„Wartość nadwyżki operacyjnej to jeden z najważniejszych wskaźników obrazujących sytuację finansową jednostki samorządowej. Decyduje o możliwościach rozwojowych, o tym, ile środków możemy przeznaczyć na nowe przedsięwzięcia po zaspokojeniu bieżących potrzeb wydatkowych. W dużym stopniu wartość tego wskaźnika wynika z obiektywnych warunków, w których funkcjonują władze samorządowe. Wiąże się więc ze zmianami koniunktury gospodarczej, strumieniami dochodów zarówno własnych, jak i transferów, z zakresem obowiązków narzucanym przez przepisy, a skutkujących wielkością wydatków na utrzymanie różnych usług i instytucji.”

 

Można powiedzieć, że raport w sposób obiektywny ukazuje kondycję finansową samorządów. Bierze on pod uwagę nie tylko różnicę między wielkością bieżących dochodów i bieżących wydatków, ale także wielkość spłat wcześniejszego zadłużenia. Pokazuje w ten sposób jak Burmistrzowie radzą sobie z gospodarowaniem finansami.

 

Gospodarność popłaca

 

Awans Augustowa z 45 miejsca w latach 2017-2019 na 16 w latach 2020-2022 (oceniane są okresy dwuletnie) dowodzi sprawnego zarządzania finansami i najwyższej gospodarności. Wysoka nadwyżka operacyjna zapewnia miastu stabilność finansową i gotowość do podejmowania inwestycji, ubiegania się o środki zewnętrzne i realizowania kolejnych potrzeb mieszkańców.

 

- Finanse są dla miasta fundamentem. Dlatego od pierwszych dni kadencji postawiłem na zespół specjalistów i uważne zarządzanie budżetem. Inwestujemy najwięcej w historii, ale jednocześnie gospodarujemy rozważnie. Wyjątkowym osiągnieciem jest fakt, że utrzymujemy jedną z najwyższych nadwyżek operacyjnych w Polsce, przy jednoczesnym rekordowym poziomie ponad 300 milionów na inwestycje oraz utrzymaniu najniższych stawek podatkowych w regionie. – wyjaśnia Burmistrz Karolczuk

 

Jak wypadają inne miasta regionu?

 

Inne miasta powiatowe regionu nie mają dużych powodów do zadowolenia z raportu. Oto przykładowe pozycje:

 

- Augustów – 16. Miejsce

- Grajewo – 59. Miejsce

- Mońki – 131. Miejsce

- Siemiatycze – 223. miejsce

- Giżycko – 247. Miejsce

- Olecko – 249. miejsce

- Sejny – 257. miejsce

 

- Doskonale pamiętam czasy, kiedy doprowadzono sytuację finansową miasta do takiej zapaści, że w nocy gaszono latarnie. Pół województwa śmiało się wtedy z Augustowa. Brakowało środków na inwestycje, dług przekraczał 1/3 budżetu. Dziś dbamy o finanse i jesteśmy w czołówce samorządów. – mówi Zastępca Burmistrza Filip Chodkiewicz