Jesteś tutaj

Augustów sprzeciwia się planom budowy drogi ekspresowej S16

Burmistrz Augustowa od lipca podejmuje działania na rzecz zmiany przebiegu drogi ekspresowej łączącej Via Carpatia z Via Baltica. Planowany przez Radę Ministrów przebieg ekspresówki trasą Ełk (S61) – Knyszyn (S19) doprowadziłby do izolacji transportowej Augustowa i całego subregionu suwalskiego. Burmistrz Augustowa zgromadził poparcie radnych i augustowskich przedsiębiorców.

– Wierzę, że ważny interes publiczny i racjonalne argumenty podnoszone w stanowisku moim i społeczności Augustowa spowodują, że przebieg drogi ekspresowej łączącej Via Carpatia z Via Baltica zostanie raz jeszcze przeanalizowany przez Radę Ministrów pod kątem możliwości modernizacji już istniejącej DK 8 Augustów – Białystok – mówi burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.

Już 11 lipca burmistrz Augustowa Wojciech Walulik zaapelował do ministra insfrastruktury Andrzeja Adamczyka o ponowne przeanalizowanie przebiegu trasy łączącej Via Carpatia z Via Baltica. Burmistrz Augustowa argumentował, że zmiana projektowanego przebiegu tej trasy i modernizacja już istniejącej DK 8 Augutów - Białystok przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego Augustowa. 
 
Przy DK 8 zlokalizowana jest bowiem Strefa Aktywności Gospodarczej Augustowa - 20 ha terenów inwestycyjnych, które już wkrótce będą uzbrajane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Tereny te zostały także zgłoszone do Rady Ministrów jako projektowana Podstrefa Augustów z wnioskiem o poszerzenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
 
Modernizacja DK 8 Augustów – Białystok i ustanowienie tej drogi jako łącznika pomiędzy Via Carpatia i Via Baltica stanowiłoby niezwykle istotny impuls rozwojowy dla pobudzenia aktywności gospodarczej przedsiębiorców w Augustowie oraz ważki argument przyciągający do miasta potencjalnych inwestorów z Polski i z zagranicy.
Poparcie dla burmistrza Augustowa wyraziła Rada Miejska w Augustowie, która w uchwale z dn. 30 sierpnia 2016 r. wskazuje, że planowane rozwiązanie połączenia pomiędzy Ełkiem (S61) a Knyszynem (S19) jest krzywdzące dla mieszkańców i przedsiębiorców Augustowa, a w konsekwencji może doprowadzić do izolacji transportowej i komunikacyjnej Augustowa. Augustowscy radni podnoszą także argument zasadności ekonomicznej budowy całkowicie nowej trasy, w sytuacji kiedy modernizacja istniejącej już DK 8 Augustów – Białystok spowodowałaby znacznie mniejsze wydatki inwestycyjne. Radni miejscy w Augustowie zwrócili także uwagę, że przebieg projektowanej drogi ekspresowej S16 Ełk (S61) – Knyszyn (S19) narusza w znacznym stopniu obszar Biebrzańskiego Parku Narodowego, co wywołać może negatywne konsekwencje środowiskowe.
 
Burmistrz Augustowa uzyskał także poparcie dla augustowskich przedsiębiorców – przedstawicieli koncernów zagranicznych, stoczni jachtowych, dużych zakładów produkcyjnych, przemysłu drzewnego, firm budowlanych, przedsiębiorstw usługowych, branży turystycznej. Na ręce ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka w dn. 1 września przekazane zostały stanowiska podpisane przez właścicieli i przedstawicieli 51 podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie Augustowa, które zatrudniają znaczną część mieszkańców i odgrywają kluczową rolę w budowaniu wzrostu gospodarczego regionu woj. podlaskiego. Augustowskie przedsiębiorstwa podnoszą w swoich stanowiskach argument, że modernizacja istniejącej DK 8 Augustów – Białystok nie tylko zapewni mieszkańcom Augustowa i całego subregionu suwalskiego ze stolicą województwa podlaskiego, ale przede wszystkim zapewni połączenie Augustowa z europejską siecią transportową i ułatwi tym samym lokalnym firmom zarządzanie łańcuchem dostaw oraz logistykę zaopatrzenia i dystrybucji.
 
– Jestem przekonany, że tak szerokie poparcie dla mojego stanowiska w sprawie zmiany przebiegu projektowanej drogi ekspresowej łączącej Via Baltica i Via Carpatia świadczy o wadze i znaczeniu sprawy dla społeczności lokalnej Augustowa – dodaje Wojciech Walulik, burmistrz Augustowa. – Projektowany przebieg drogi S16 Ełk (S61) – Knyszyn (S19) grozi bardzo wieloma negatywnymi konsekwencjami społecznymi i gospodarczymi dla miasta, co spotyka się ze znacznym sprzeciwem mieszkańców regionu. Apeluję do Rady Ministrów o ponowne przeanalizowanie sprawy i uwzględnienie potrzeb mieszkańców Augustowa i całego subregionu Suwalszczyzny – podkreśla burmistrz Wojciech Walulik.
 

LINKI