Jesteś tutaj

Augustów rozwija współpracę z Druskiennikami

We wtorek, 16 sierpnia burmistrz Augustowa Wojciech Walulik spotkał się z merem Druskiennik Ričardasem Malinauskasem w Druskiennikach, aby omówić dotychczasową współpracę między miastami partnerskimi i zaplanować najbliższe, wspólne przedsięwzięcia. Włodarze miast partnerskich rozmawiali m.in. o trzech wspólnych projektach, które obydwa samorządy złożyły do programu INTERREG V-A Litwa-Polska w czerwcu. Augustów i Druskienniki wnioskują o dofinansowanie w wysokości 85% realizacji projektów:
  • Budowy skateparku w Augustowie i sztucznej nawierzchni lodowej w Druskiennikach, połączone z organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży;
  • Budowy amfiteatru w Druskiennikach i zakupu sceny mobilnej na potrzeby Augustowa, połączone z organizacją wspólnych festiwali kulturalnych;
  • Wspólnej promocji turystycznej obydwu miast przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, m.in. hot-spoty, aplikacja mobilna, przewodniki, info-terminale.
Wyniki naboru wniosków powinny być znane w listopadzie 2016 r. Obydwa samorządy liczą na pomyślne decyzje i owocną współpracę.

GALERIA

Spotkanie z merem Druskiennik
Spotkanie z merem Druskiennik