Jesteś tutaj

Augustów rozszerza program wymiany pieców Airgustów

Radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęli zmianę uchwały dotyczącą programu redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Miasto Augustów pn. Airgustów.

Od dzisiaj, dzięki przyjętej zmianie, mieszkańcy Augustowa mogą otrzymać dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła oraz instalację nowego źródła ciepła w nowobudowanych budynkach polegającą na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, podłączeniu do sieci gazowej, instalacji zbiornikowej na gaz płynny, instalacji pompy ciepła a także elektrycznych urządzeń służących do ogrzewania.

Dofinansowanie może pokryć 70% planowanej przez mieszkańca inwestycji i wynieść maksymalnie 7.000 zł w przypadku domu jednorodzinnego lub maksymalnie 14.000 zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych. Dotacją obejmuje się wyłącznie prace, które zostały wykonane po dniu podpisania Umowy.

Wnioski o dotacje przyjmowane są do dnia 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania funduszy przeznaczonych na ten cel. Wnioski dostępne są na stronie www.urzad.augustow.pl, www.airgustow.pl, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60 orazw Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nowomiejska 41.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 87 615 62 06

PLIKI

ZałącznikRozmiar
Microsoft Office document icon wniosek_o_dotacje.doc1.94 MB