Jesteś tutaj

Apel o ograniczenie zużycia wody

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody zawartymi w informacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Spółka Wodociągi i Kanalizacje Miejskie w Augustowie zwraca się z apelem o racjonalne gospodarowanie wodą.

Prosimy o korzystanie z wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymywanie się od podlewania ogródków, trawników oraz napełniania przydomowych basenów.

Przypominamy, że woda pobierana jest z ujęć podziemnych, których wydajność jest ograniczona. Ograniczenie zużycia wody zapewni wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej dostęp do wody i nie spowoduje przerw w jej dostawie.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do apelu.