Jesteś tutaj

Zapraszamy do składania ofert na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie” Ofertę należy złożyć Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 17-03-2017 r. do godz.10:00.