Jesteś tutaj

Budowa ulicy Glinki w Augustowie

Gmina Miasto Augustów rozpoczyna realizację projektu „Budowa ulicy Glinki w Augustowie”. Dzięki dofinansowaniu inwestycji w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” we współpracy z Powiatem Augustowskim droga miejska w Augustowie uzyska nową nawierzchnię. Po obu stronach jezdni wykonane zostaną chodniki powstanie też ścieżka rowerowa o szerokości 2,5 m. Ponadto zaprojektowano również wykonanie odwodnienia drogi, kanalizacji sanitarnej oraz oświetlenia ulicznego. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na polepszenie komfortu korzystających z niej mieszkańców i turystów. Przewidywany koszt realizacji inwestycji to 5 427 915,05 zł. Dofinansowanie z Programu wynosi 50%.