Jesteś tutaj

Najniższy od 10 lat dług Augustowa

Zmniejsza się poziom zadłużenia Gminy Miasta Augustów. Jeszcze w 2013 r. dług utrzymywał się na poziomie 35,8 mln zł. Od 2014 r. dług sukcesywnie się zmniejsza i aktualnie wynosi 23,4 mln zł. W okresie urzędowania burmistrza Wojciecha Walulika dług obniżył się o 12,3 mln zł, czyli o 34,52%. Burmistrz Wojciech Walulik, realizując budżet w latach 2015-2016, przy podejmowaniu szeregu działań inwestycyjnych, korzystał wyłącznie ze wsparcia z bezzwrotnej formy pomocy, czyli pozyskanych dotacji ze środków zewnętrznych. Dzięki temu nie została zaciągnięta ani jedna złotówka kredytu czy pożyczki.

Samorząd Augustowa dopuszcza jednak zwiększenie zadłużenia. W 2017 roku realizowany będzie jeden z najambitniejszych budżetów w historii miasta, zakładający inwestycje o wartości ponad 45 mln zł, które wpłyną na znaczącą poprawę warunków życia mieszkańców. Część z nich finansowana będzie ze środków zewnętrznych, jednak niektóre z inwestycji, jak np. przebudowa sieci ulic miejskich, będą finansowane ze środków własnych i zaciągniętych kredytów.