Jesteś tutaj

Zaproszenie do składania ofert na monitoring mediów dla Gminy Miasta Augustowa

Zapraszamy do składania ofert na zadanie pn. „Monitoring mediów dla Gminy Miasta Augustowa” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 EURO.
 
Termin składania ofert upływa w dniu 03.03.2017 r. do godz. 15:00.
 
Więcej informacji na BIP UM Augustów.