Jesteś tutaj

Możliwości gazyfikacji Augustowa

We wtorek, 14 lutego odbyło się spotkanie burmistrza Augustowa Wojciecha Walulika z augustowskimi przedsiębiorcami, podczas którego przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Białystok prezentowali możliwości utworzenia w Augustowie sieci gazowniczej. 

Spotkanie rozpoczął burmistrz Augustowa Wojciech Walulik od przedstawienia stanu prac w zakresie uzbrajania terenów inwestycyjnych oraz perspektywy uruchomienia Podstrefy Augustów w ramach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
 
– Wczoraj odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Uzbrojenie terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Augustowie” – poinformował zebranych burmistrz Augustowa Wojciech Walulik. – W ramach ogłoszonego przetargu zgłosiło się 8 firm. W tej chwili trwa procedura oceny ofert. Rozstrzygnięcia przetargu możemy spodziewać się w drugiej połowie lutego. Wszystko wskazuje na to, że realizacja zadania uzbrojenia Strefy, na które pozyskaliśmy dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 9,2 mln zł, odbywa się w dobrym tempie i nie powinno być żadnych opóźnień – dodał burmistrz Wojciech Walulik.
Burmistrz Augustowa dodał także, że równolegle prowadzone są działania związane z utworzeniem Podstrefy Augustów w ramach Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 
– Wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania zgody Rady Ministrów na rozszerzenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej są już złożone w Ministerstwie Rozwoju. Spodziewamy się, że do maja sprawa zostanie pozytywnie dla nas rozstrzygnięta – podkreślił burmistrz Augustowa Wojciech Walulik.
 
Burmistrz Augustowa poinformował także zebranych, że sprzedaż uzbrojonych gruntów w Strefie Aktywności Gospodarczej prowadzona będzie w 2018 r., ale już w tej chwili zgłaszają się chętni przedsiębiorcy, w tym także firmy zagraniczne.
 
Spotkanie z augustowskimi przedsiębiorcami odbyło się jednak głównie z powodu planowanej przez Polską Spółkę Gazownictwa gazyfikacji Augustowa. Grzegorz Mackiewicz, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., poinformował zebranych, że spółka Skarbu Państwa – Polska Spółka Gazownictwa na inwestycje m.in. w nowe sieci gazownicze w perspektywie najbliższych 10 lat zamierza przeznaczyć 12 mld zł. Ekspansja dystrybucyjna polskiego gazu ma odbywać się głównie na tzw. „białych plamach” na mapie Polski, czyli m.in. w woj. podlaskim.
 
– Spotykamy się dzisiaj z Państwem, ponieważ augustowscy przedsiębiorcy, deklarując chęć przyłączenia się do sieci, mogą stanowić lokomotywę całego przedsięwzięcia gazyfikacji Augustowa – mówił Grzegorz Mackiewicz, dyrektor białostockiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa. – Warto podłączyć się do gazu, gdyż jest to rozwiązanie ekologiczne, ograniczające emisje zanieczyszczeń do atmosfery, jak również wygodne dla odbiorcy i bezobsługowe – dodał Grzegorz Mackiewicz.
 
Dyrektor białostockiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa przedstawił wstępne plany gazyfikacji Augustowa w oparciu o nowo wybudowane stacje regazyfikacji, które w przyszłości, po wybudowaniu Gazociągu Polska-Litwa, z sukcesem zostaną połączone z gazem liniowym. Stacje regazyfikacji w Augustowie projektowane będą w 2017 r., natomiast ich wykonanie odbywać się będzie w 2018 r. Im więcej będzie potencjalnych odbiorców gazu na obszarze Augustowa, tym większe prawdopodobieństwo, że ta inwestycja będzie opłacalna dla Polskiej Spółki Gazownictwa i dojdzie do jej realizacji. Stąd też dyrektor Grzegorz Mackiewicz zachęcał zebranych do składania deklaracji przyłączenia się do sieci, przekonując ich też dużą opłacalnością przejścia na gaz.
 
– Proszę pamiętać, że Polska Spółka Gazownictwa jest tylko dystrybutorem gazu, natomiast decyzja, od kogo będziecie Państwo kupować gaz należy do Państwa – podkreślał dyrektor Grzegorz Mackiewicz. – My zrealizujemy dla Państwa przyłącze do bramy domu lub firmy, a w późniejszej perspektywie gwarantujemy bezpieczeństwo i konserwację sieci.
 
Dyrektor białostockiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa poinformował także zebranych, że koszty związane z przyłączeniem do sieci gazowej to:
  • opłata za przyłączenie w wysokości ok. 2 376,36 zł brutto (dla przyłącza gazowego do domu jednorodzinnego o mocy przyłączeniowej do 10 m3/h i długości przyłącza od sieci gazowej max 15 mb) - dla przedsiębiorców opłata jest określana indywidualnie w zależności od potrzeb mocy
  • koszty wykonania wewnętrznej instalacji gazowej, zakup kotła gazowego, itd.
Aby zgłosić swoją deklarację przystąpienia do sieci gazowniczej w Augustowie należy do 24 lutego wypełnić ankietę – do pobrania poniżej – i odesłać ją mailowo na adres: marzanna.recko@psgaz.pl lub kamil.rutkowski@psgaz.pl, ewentualnie listownie na adres: 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24
15-182 Białystok
 

GALERIA

Spotkanie ws. gazyfikacji Augustowa
Spotkanie ws. gazyfikacji Augustowa

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon Ankieta Polskiej Sieci Gazownictwa391.61 KB