Jesteś tutaj

„Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w Augustowie w 2017 r.”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej w Augustowie w 2017 r.”

 

Ofertę należy złożyć Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 10.02.2017 do godz. 10:00.

 

Szczegółowe informacje opublikowane są na BIP UM Augustów: http://bip.um.augustow.pl