Jesteś tutaj

„Profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni dróg gminnych, dróg wewnętrznych i wewnętrznych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Miasta Augustowa”

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Profilowanie z zagęszczeniem nawierzchni dróg gminnych, dróg wewnętrznych i wewnętrznych dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Miasta Augustowa”

Ofertę należy złożyć Biurze Obsługi Klienta - pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 17.02.2017 do godz. 10:00.

 

Szczegółowe informacje opublikowane są na BIP UM Augustów: http://bip.um.augustow.pl