Jesteś tutaj

Erasmus + w Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie

Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie już po raz trzeci bierze udział w europejskim projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Dwa pierwsze projekty były realizowane w ramach programu Comenius – Partnerskie Projekty Szkół. Obecny projekt to Erasmus+ Akcja 2 „Partnerstwa Strategiczne – współpraca szkół ”, który będzie realizowany w latach 2016 – 2018. W ramach międzynarodowego projektu pt. „Consumer Awareness for students in Europe – CASE”  („Świadomość Konsumencka wśród Uczniów w Europie”) współpracują ze sobą szkoły z Włoch, Turcji, Holandii, Litwy i Polski. Bezpośrednio w projekcie udział weźmie 40 uczniów Gimnazjum nr 2, ale w realizację projektu zaangażowana jest cała społeczność szkolna. Gimnazjum nr 2 otrzymało 17 675 EUR dotacji z funduszy europejskich na realizację tego projektu.

Celem projektu jest podniesienie świadomości oraz wypracowanie wspólnych postaw społecznych wobec konsumpcji wśród uczniów wszystkich szkół biorących udział w projekcie. Liczne działania projektowe mają pokazać młodym ludziom, że świadoma konsumpcja to racjonalne gospodarowanie malejącymi światowymi zasobami naturalnymi. Projekt ma na celu uświadomić uczniom, że nabywanie produktów żywnościowych ma znaczny wpływ na nasze zdrowie i jest to istotny element wypracowania zdrowego stylu życia. Projekt ma pozytywnie wpływać na uczniów i kształtować ich świadomość jako racjonalnego konsumenta. Podczas realizacji projektu uczniowie będą m.in. prowadzić ankiety określające poziom świadomości konsumenckiej, badać produkty spożywcze i ich symbole, organizować obchody Europejskiego Dnia Konsumenta (14 marca), prowadzić kampanię reklamową promującą produkty przyjazne środowisku.

Językiem komunikacyjnym projektu jest język angielski, a więc uczniowie mają doskonałą okazję do praktycznego użycia tego języka w czasie różnych działań związanych z realizacją projektu. Przedsięwzięcie daje uczniom możliwość skonfrontowania swoich umiejętności językowych i zwiększenia motywacji do dalszego doskonalenia języka angielskiego. Realizacja projektu to także znakomita okazja do kształtowania wielu innych umiejętności: komunikacji, kreatywności, umiejętności pracy w zespole, odpowiedzialności i otwartości, zastosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnej. Nadrzędną wartością projektu jest to, że wspólnie z partnerami z innych krajów, uczniowie Gimnazjum nr 2 będą kształtować swoją postawę wobec konsumpcji, dzielić się doświadczeniami, wypracowywać wspólne wnioski.  Bezpośredni kontakt z rówieśnikami z innych  krajów  podczas wizyt partnerskich oraz poprzez media społecznościowe z pewnością otworzy gimnazjalistów  na nowe przyjaźnie i utwierdzi ich w przekonaniu, że jesteśmy wielką europejską rodziną, a ziemia to wspólne dobro, o które należy dbać.

GALERIA

zdjęcie gimnazjum nr 2 im. Sybiraków w Augustowie