Jesteś tutaj

Spotkanie władz miast partnerskich Augustowa i Porto Ceresio

W dniach 18 – 20 listopada na zaproszenie burmistrza Wojciecha Walulika z wizytą  w Augustowie przebywali: obecna burmistrz Porto Ceresio Jenny Santi oraz były burmistrz Giuseppe Francione, który podpisywał umowę partnerską w imieniu włoskiego miasta z Augustowem w 2003 roku.

Podczas sobotniego spotkania przygotowanego przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 Marka Sznejdera omówiona została dotychczasowa współpraca i plany na najbliższą przyszłość. Wizytę gości z Włoch uatrakcyjniły występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Głównym tematem rozmów było wstępne określenie zakresu współpracy między samorządami w dziedzinie edukacji, polegającej m.in. na organizacji wymiany szkolnej dzieci i młodzieży w ramach programu Erasmus+. Samorządowcy omawiali możliwość złożenia wspólnego projektu zakładającego stworzenie wspólnej platformy internetowej, dzięki której polskie i włoskie dzieci mogłyby się widzieć i słyszeć częściej, poznać kulturę i zwyczaje kolegów z miasta partnerskiego oraz budować międzyszkolne przyjaźnie.

- Warto kontynuować współpracę partnerską, należy poznawać się wzajemnie, wymieniać doświadczenia, budować nową, lepszą przyszłość – powiedział burmistrz Augustowa Wojciech Walulik podsumowując dwustronne rozmowy. Burmistrz Wojciech Walulik zaprosił również delegację z Porto Ceresio na uroczyste obchody 460-lecia Augustowa, które odbędą się w maju 2017 r. oraz wyraźnie podkreślił chęć odnowienia współpracy. Włodarze obydwu miast partnerskich pragną na nowo rozpocząć współpracę, zwłaszcza w zakresie wymiany młodzieży oraz nowych projektów kulturalnych i promocyjnych, które mogą być realizowane przy udziale funduszy zewnętrznych.

Miłym akcentem tegorocznego, polsko-włoskiego spotkania w Augustowie były również prezenty przygotowane przez dzieci z Porto Ceresio oraz napisany przez nie list do dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Augustowie, które zostały przekazane osobiście przez burmistrz Jenny Santi.

Partnerstwo między Porto Ceresio i Augustowem trwa już kilkanaście lat. Do chwili obecnej odbyło się kilka wymian uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum nr 2 w Augustowie z uczniami ze szkoły podstawowej z Porto Ceresio. Największa częstotliwość wzajemnych wymian przypadała na lata 2003-2009. Na przemian, w Augustowie i Porto Ceresio, odbywały się również wizyty władz i mieszkańców obu miast. Kilka dotychczasowych spotkań odbyło się przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Europa dla Obywateli”, w trakcie których mieszkańcy poznawali wzajemnie piękno regionów, kulturę i zwyczaje mieszkańców miasta „bliźniaczego”. 

GALERIA

Spotkanie władz miast partnerskich  Augustowa i Porto Ceresio
Spotkanie władz miast partnerskich  Augustowa i Porto Ceresio
Spotkanie władz miast partnerskich  Augustowa i Porto Ceresio
Spotkanie władz miast partnerskich  Augustowa i Porto Ceresio
Spotkanie władz miast partnerskich  Augustowa i Porto Ceresio
Spotkanie władz miast partnerskich  Augustowa i Porto Ceresio