Jesteś tutaj

Zakończyła się realizacja projektu „Odnowienie i unowocześnienie Muzeum Kanału Augustowskiego”

 

 

 

Zakończyła się realizacja projektu „Odnowienie i unowocześnienie Muzeum Kanału Augustowskiego”, którego celem było zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum poprzez poprawę stanu technicznego obiektu oraz wykonanie prac w jego najbliższym otoczeniu. W ramach przedsięwzięcia wykonano nowe chodniki, służące odprowadzaniu wód deszczowych do gruntu, przestrzeń wokół dworku została zagospodarowana poprzez instalację oświetlenia oraz elementy architektury, składające się na ogólny wizerunek Muzeum.

Prace związane z poprawą stanu technicznego „dworku Prądzyńskiego” rozpoczęto już w 2017 r. W ramach pierwszego etapu przedsięwzięcia wyremontowano dach budynku.  

Projekt zrealizowano ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia „Lokalna Grupa działania – Kanał Augustowski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Fot. kierownik Muzeum Ziemi Augustowskiej Tomasz Kiełczewski

GALERIA

Muzeum Kanału Augustowskiego
Muzeum Kanału Augustowskiego