Jesteś tutaj

Nabór dodatkowy do projektu

Burmistrz Augustowa informuje, że jest jeszcze jedno wolne miejsce na wymianę pieca węglowego na piec na pellet w zakresie projektu ,,Wymiana pieców i palenisk węglowych na terenie Augustowa” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zapraszamy do składania wstępnych deklaracji do 19.07.2019 do godz. 15.30. Deklaracje należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego przy ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów.

Do projektu mogą przystąpić osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania zgłaszanym do projektu budynkiem mieszkalnym nieprzekraczającym 300 m2 położonym w granicach administracyjnych Augustowa, nieposiadające zobowiązań finansowych wobec Augustowa, nieprowadzące działalności gospodarczej w danym budynku.

Deklaracje będą klasyfikowane zgodnie z terminem wpływu, pożądaną mocą pieca oraz jak najwyższym poziomem redukcji emisji CO2 w wyniku montażu instalacji. Wszystkie złożone deklaracje zostaną poddane weryfikacji. O zakwalifikowaniu do projektu będziemy informować mieszkańców telefonicznie.

Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej urzędu: www.urzad.augustow.pl  oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Więcej informacji udzielają pracownicy Referatu Funduszy Zewnętrznych, tel. 87 643 80 61, 532 364 013.

 

 

PLIKI