Jesteś tutaj

Szkoły podstawowe przystąpiły do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)

Wszystkie cztery szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Augustów przystąpiły do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – OSE.

OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dającej szkołom dostęp do szybkiego 100 Mb/s, bezpłatnego i bezpiecznego internetu.
 

Program OSE działa w celu:

 • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do bezpiecznego internetu,
 • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów,
 • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkołach poprzez dostęp do zasobów dostępnych w internecie,
 • wyrównania szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności tych, którzy mieszkają na terenach słabiej zaludnionych i uczących się w małych szkołach.

Korzyści dla szkół:

 • bezpłatny dostęp do szybkiego internetu,
 • bezpieczeństwo użytkowników zapewnione przez usługi zabezpieczające,
 • podstawowy pakiet urządzeń zapewniających podłączenie do sieci OSE,
 • możliwość korzystania z cyfrowych narzędzi i treści edukacyjnych.

Korzyści dla samorządów:

 • szerszy dostęp do zasobów internetu,
 • lepsza komunikacja ze światem zewnętrznym (z poziomu rodziców, podmiotów gminnych współpracujących ze szkołą),
 • w perspektywie - lepiej wykształceni, bardziej świadomi świata, jego zasobów i zagrożeń mieszkańcy,
 • oszczędności - internet OSE i usługi bezpieczeństwa szkół są opłacone z budżetu państwa.

Umowy zostały podpisane, trwają prace przyłączeniowe.