Jesteś tutaj

Informacja dotycząca projektu pn. ,,Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa”

Informujemy Mieszkańców biorących udział w projekcie pn. ,,Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa" o złożonym odwołaniu przez jedną z firm biorącą udział w postępowaniu przetargowym.

Firma Sanito Sp. z o. o. z Warszawy, dn. 24.06.2019 r. odwołała się od dokonanego w dn. 13.06.2019 r. wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Rzońca Sp. z o. o. z Łomży do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

Odwołanie firmy zostanie rozpatrzone przez KIO w dn. 09.07.2019 r. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez KIO, Burmistrz Miasta Augustowa nie może podpisać umowy z wybranym wykonawcą na realizację przedmiotowego zadania.