Jesteś tutaj

Rozwój sieci gazowniczej i ciepłowniczej w Augustowie

Poprawa jakości powietrza jest dla samorządu Augustowa jednym z priorytetów. Kluczową rolę w działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza w Augustowie jest gazyfikacja miasta. To rozwiązanie ekologiczne, ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery, jak również wygodne dla odbiorcy i bezobsługowe. 

Temat perspektyw związanych z gazyfikacją Augustowa oraz działań inwestycyjnych i rozwojowych podejmowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie poruszany będzie podczas spotkania we wtorek, 23 kwietnia o godz. 16.00 w siedzibie Zarządu Wodnego w Augustowie mieszczącej się przy ul.29 Listopada 5. W spotkaniu udział wezmą Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Grzegorz Mackiewicz, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Białymstoku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "GIGA" Sp. z o.o. w Augustowie Artur Sofiński oraz burmistrz Miasta Augustowa Mirosław Karolczuk.