Jesteś tutaj

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

W czwartek, 28 marca, burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk podpisał umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projektu pn. „Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie”.

Projekt stanowi kluczowe przedsięwzięcie w podobszarze Lipowiec wskazane w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Augustów. Zrewitalizowana zostanie przestrzeń o wielkości około 1 ha. Głównym celem projektu jest stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom, bezpiecznego i chętnie odwiedzanego nie tylko przez mieszkańców dzielnicy Lipowiec, ale wszystkich mieszkańców Augustowa i turystów. W ramach zadania powstaną ścieżki parkowe, ławki, aktywna ścieżka zdrowia, rowerowy plac zabaw pumptruck, miejsce spotkań z wyznaczonym miejscem na ognisko, tor „bulodrom”, oświetlenie parkowe. Zostaną zamontowane stoły do gry w szachy, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Wykonanie prac przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenia skali negatywnych zjawisk społecznych zdiagnozowanych na terenie Lipowca. Zagospodarowanie przestrzeni wpłynie na zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta oraz obszaru zdegradowanego. Poprawa estetyki zwiększy także stopień integracji mieszkańców z miejscem zamieszkania.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 ze środków na realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”.

Wartość zadania: 527 969,98 zł, kwota dofinansowania 436 478,22 zł.

 

GALERIA

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
Rewitalizacja Parku Herberta w Augustowie