Jesteś tutaj

ZP.271.41.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie”

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.41.2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym: „Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie”

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 06-07-2018 r. do godz.10:00.