Jesteś tutaj

ZP.271.42.2018 „Przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej i Klubowej w Augustowie w ramach zadania pn.: „Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej”. Ofertę należy złożyć w sekr

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.42.2018 „Przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej i Klubowej w Augustowie w ramach zadania pn.: „Rozwój sieci dróg miejskich - przebudowa ulicy Robotniczej, Jeziornej, Lipowej, Klubowej”.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60,
16-300 Augustów, do dnia 11-07-2018 r. do godz.10:00.

 

LINKI