Jesteś tutaj

ZP.271.27.2018 „Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie”

Zapraszamy do składania ofert na realizację  ZP.271.27.2018 „Budowa ulicy Jaćwieskiej w Augustowie”.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60,

16-300 Augustów, do dnia 21-06-2018 r. do godz.10:00.

LINKI