Jesteś tutaj

ZP.271.35.2018 „Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie - roboty budowlane”-POWTÓRKA

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.35.2018 „Rozbudowa i przebudowa budynku MDK w Augustowie - roboty budowlane”-POWTÓRKA

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60,

16-300 Augustów, do dnia 18-06-2018 r. do godz.10:00.