Jesteś tutaj

ZP.271.32.2018 „Budowa chodników strona lewa, strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w Augustowie”

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.32.2018 „Budowa chodników strona lewa, strona prawa na ul. Elizy Orzeszkowej w Augustowie”

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60,

16-300 Augustów, do dnia 12-06-2018 r. do godz.10:00.

LINKI