Jesteś tutaj

ZP.271.33.2018 Budowa drogi dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów - w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.33.2018 Budowa drogi dojazdowej do budynku administracyjnego budowanego na potrzeby Urzędu Gminy Augustów - w systemie "zaprojektuj i wybuduj".

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60,
16-300 Augustów, do dnia 11-06-2018 r. do godz.10:00.

LINKI