Jesteś tutaj

ZP.271.48.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Południe w Augustowie”-POWTÓRKA

Zapraszamy do składania ofert na ZP.271.48.2017 „Budowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Południe w Augustowie”-POWTÓRKA

Ofertę należy złożyć w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 30-08-2017 r. do godz.10:00