Jesteś tutaj

ZP.271.20.2017 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o numerze geodezyjnym 3798/92

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ZP.271.20.2017 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku Obrońców Westerplatte 11, na działce o numerze geodezyjnym 3798/92

Ofertę należy złożyć  w sekretariacie - pok. nr 25 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, do dnia 26-04-2017 r. do godz.10:00.