Jesteś tutaj

Zaproszenie do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Łopianowej w Augustowie”.

Więcej informacji  na stronie: http://um-augustow.pbip.pl/

Zapraszamy do udziału w postępowaniu.

Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk