Jesteś tutaj

Wykonanie posadzki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Augustowie..

Przedmiotem zamówienia jest wymiana płytek PCV w ilości ok 2331 m² na wykładziny rulonowe w ilości 2108 m² i okładziny z płytek typu gres w ilości 223 m². Opracowanie niniejsze określa ogólne dane techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące robót ogólnobudowlanych.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dyrektor SP 2 Marek Sznejder

Więcej informacji:

http://sp2-augustow.pbip.pl/