Jesteś tutaj

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i sprzedaży - wrzesień 2022 r.

Burmistrz Miasta Augustowa

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.um.augustow.pl  i stronie internetowej Urzędu: urzad.augustow.pl, został zamieszczony na okres od 09.09.2022 r. do 30.09.2022 r. wykaz nieruchomości położonych w Augustowie,  przeznaczonych do:

1) sprzedaży:

- lokal mieszkalny nr 7 położony przy ul. Turystycznej 12 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- lokal mieszkalny nr 4 położony przy ul. Śródmieście 2 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

- lokal mieszkalny nr 32 położony przy ul. Przemysłowej 1B wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu;

 

2) do oddania w dzierżawę na okres 3 lat:

- grunt  o pow. 100 m kw stanowiący część działki oznaczonej Nr geodez. 3264/6  położonej przy ul. Kilińskiego;

- grunt  o pow. 1261 m kw stanowiący działkę oznaczoną Nr geodez. 2830/2  położoną przy ul. Nowomiejskiej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Augustowie ul. Młyńska 35, pokój Nr 303, tel. 87 643 42 23, 532 401 967.        

 

Burmistrz Miasta Augustowa