Jesteś tutaj

AKTUALNOŚCI

Informacja o złożeniu oferty pozakonkursowej przez organizację pozarządową
07/03/2024
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę realizacji zadania publicznego pn. Wspólne świętowanie złożoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej w Augustowie.
06/03/2024
W marcu 2024 r. przeprowadzane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych: Badanie budżetów gospodarstw domowych Badanie aktywności ekonomicznej ludności Kondycja gospodarstw domowych (4-13.03) 
06/03/2024
Poniszczony beton, pokruszone schody i ogólny nieład zastąpiliśmy uporządkowaną przestrzenią z pomysłem. Uliczka łączaca 3 Maja i Młyńską przeszła metamorfozę. Nowy murek, podjazd dla wózków, równe schody i deptak, nowe ławeczki, zieleń oraz charakterystyczny murek z kamieniami pomalowanymi przez augustowskie dzieci, to zachęta do spacerów Gęsią oraz relaksu na świeżym powietrzu.
Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert.
06/03/2024
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, odbędzie się 7 marca 2024 roku o godzinie 9:30 w pokoju 204 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35.
06/03/2024
Burmistrz Miasta Mirosław Karolczuk pozyskał środki na realizację Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025"
Informacja o posiedzeniu komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert.
06/03/2024
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, odbędzie się 7 marca 2024 roku o godzinie 8:00 w pokoju 204 Ur