Jesteś tutaj

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustów

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Augustów”.

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta – pok. nr 7 Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów do dnia 30 maja 2016 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 maja 2016 r. o godz. 10:15 w sali konferencyjnej.

LINKI