Jesteś tutaj

Uroczyste przyznanie wsparcia w ramach programu rewitalizacji

W Białymstoku odbyło się uroczyste przyznanie wsparcia w ramach programu rewitalizacji. Z dotacji na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) Augustów otrzymał dofinansowanie w kwocie niemal 8.000.0000 złotych. Symboliczne czeki na ten cel przekazał Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego, któremu towarzyszyli: wicemarszałek Marek Olbryś, członkowie zarządu Wiesława Burnos i Marek Malinowski oraz radny wojewódzki Paweł Wnukowski.

- Miło jest się spotkać przy takiej okazji! Dziękuję Panu Marszałkowi i Zarządowi Województwa za mocne wsparcie ważnych dla Augustowa projektów. Chciałbym również podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie dokumentacji i wniosków, w tym urzędnikom miejskim oraz Pani Dyrektor Małgorzacie Grygo i Pani Dyrektor Annie Jastrzębskiej - powiedział Zastępca Burmistrza Augustowa Filip Chodkiewicz.

Miasto Augustów dzięki dotacji przebuduje i rozbuduje Miejski Domu Kultury (koszt 6,2 mln zł, dotacja 4,7 mln zł) i przeprowadzi modernizację Przedszkola Nr 2 (koszt – 5,2 mln zł, dofinansowanie 4,3 mln zł).