Jesteś tutaj

Terminy płatności podatków i niektórych opłat lokalnych

Terminy płatności rat

  osoby fizyczne osoby prawne
Podatek od nieruchomości

- do 15 marca

- do 15 maja

- do 15 września

- do 15 listopada

- do 31 stycznia - za styczeń

- do 15 dnia każdego miesiąca pozostałe raty

Podatek rolny

- do 15 marca

- do 15 maja

- do 15 września

- do 15 listopada

- do 15 marca

- do 15 maja

- do 15 września

- do 15 listopada

Podatek leśny

- do 15 marca

- do 15 maja

- do 15 września

- do 15 listopada

- do 15 dnia każdego miesiąca
Podatek od środków transportowych

- do 15 lutego

- do 15 września

- do 15 lutego

- do 15 września

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- do 15 kwietnia

- do 15 lipca

- do 15 października

- do 15 grudnia

- do 15 kwietnia

- do 15 lipca

- do 15 października

- do 15 grudnia

UWAGA!

W PRZYPADKU, GDY KWOTA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO

LUB LEŚNEGO NIE PRZEKRACZA 100ZŁ, PODATEK PŁATNY JEST JEDNORAZOWO W TERMINIE PŁATNOŚCI PIERWSZEJ RATY