Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Przebudowa Rynku Zygmunta Augusta
22/04/2016
Przebudowa Rynku Zygmunta Augusta postępuje i pojawiają się pierwsze ułatwienia w ruchu. W piątek, 22 kwietnia zostanie otwarte skrzyżowanie ulic: 3 Maja i Mostowej.
Budynek Urzędu Miejskiego w Augustowie
20/04/2016
Wójt Gminy Augustów informuje o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku od obwodnicy Sztabina do obwodnicy Augustowa.
Konsultacje ABO 2017 baner
20/04/2016
W poniedziałek, 24 kwietnia o godz. 16.00 w Urzędzie Miejskim w Augustowie odbędzie się otwarte spotkanie dotyczące opracowania projektu zasad, trybu i harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego w 2017 r.  Serdecznie zapraszamy!
20/04/2016
W parku zasadzono róże w czterech odmianach i wyremontowano plac zabaw  
19/04/2016
We wtorek, 19 kwietnia został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustów w 2016 r. w zakresie: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży - wypoczynek letni. Termin składania ofert upływa 10 maja 2016 r.
15/04/2016
Ogłoszone zostały wyniki konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z  zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.