Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

15/01/2019
Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Augustowie składają wyrazy głębokiego współczucia Państwu Agnieszce i Jarosławowi Szlaszyńskim z powodu śmierci Mamy i Teściowej.  
Oświadczenie Burmistrza Augustowa
14/01/2019
Wczoraj wielu z nas w Augustowie wspierało 27. finał WOŚP. Wielu uśmiechniętych ludzi o otwartych sercach, którzy wybierają bezinteresowną pomoc innym. Wczorajszy augustowski finał był pięknym świadectwem naszego zaangażowania i gotowości włączenia się w ogólnopolską akcję.  
12/01/2019
W niedzielę, 13 stycznia w Augustowie zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Pieniądze zebrane w trakcie tegorocznej zbiórki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.   
Posiedzenie komisji opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert
11/01/2019
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2019 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych - odbędzie się 15 stycznia 2019 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
11/01/2019
Burmistrza Miasta Augustowa Zarządzeniem nr 16/19  z dnia 11 stycznia 2019 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2019 roku z zakresu: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
11/01/2019
W środę, 2 stycznia ruszyła kolejna edycja konkursu Podlaskiej Marki. Zachęcamy Mieszkańców Augustowa do zgłaszania w konkursie Podlaskiej Marki augustowskich kandydatur (produktów, inwestycji, odkryć, inicjatyw czy przedsięwzięć, wydarzeń prowadzonych, wdrażanych i realizowanych na terenie Augustowa).