Jesteś tutaj

SPOŁECZNE

Protokół z posiedzenia komisji
13/01/2017
Protokół z posiedzenia komisji z dnia 12 stycznia 2017 roku, powołanej przez Burmistrza Miasta Augustowa do zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych.
logo podlaska marka
11/01/2017
Mieszkańców Augustowa serdecznie zachęcamy do zgłaszania augustowskich kandydatur (produktów, inwestycji, technologii i odkryć, inicjatyw czy przedsięwzięć, wydarzeń prowadzonych, wdrażanych i realizowanych na terenie Augustowa) do konkursu Podlaska Marka.
10/01/2017
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2017 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, z uwzględnieniem programów profilaktycznych - odbędzie się w czwartek, 12 stycznia 2017 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.  
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
05/01/2017
Burmistrza Miasta Augustowa Zarządzeniem Nr 574/17  z dnia 4 stycznia 2017 r. ogłosił wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Miasta Augustów w 2017 roku z zakresu: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
04/01/2017
Związek Banków Polskich przesyła pismo dot.  Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE  
Posiedzenie komisji konkursowej
02/01/2017
Informujemy, że posiedzenie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasta Augustowa w 2017 r. w zakresie: organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek zimowy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - odbędzie się w środę, 4 stycznia 2017 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie.