Jesteś tutaj

Seminarium SSSE „System obsługi inwestora”

Przedstawiciele Miasta Augustów uczestniczyli w seminarium „System obsługi inwestora”, które zorganizowane zostało przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r. w Ełku.

Seminarium rozpoczął Tomasz Andrukiewicz, Prezydent Ełku, który przedstawił pozytywne efekty społeczne i gospodarcze, jakie na przestrzeni lat przyniosło funkcjonowanie Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku.

Następnie Leszek Dec, Prezes Zarządu omówił wyzwania stojące przed rozszerzoną w październiku ubiegłego roku SSSE.

Bardzo cenna dla przedstawicieli samorządów była prezentacja Mirosława Odziemczyka, Pełnomocnika Zarządu ds. Współpracy ze SSE (z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych), który przedstawił zasady budowania oferty inwestycyjnej, skuteczne techniki promowania tej oferty oraz standardy współpracy jednostek samorządu terytorialnego z PAIiIZ.

W kolejnej części seminarium Wojciech Kierwajtys, Wiceprezes Zarządu SSSE S.A. omówił system obsługi inwestora, kryteria konieczne do spełnienia w celu wydania zezwolenia na działalność na terenie strefy i zasady współpracy pomiędzy samorządami a strefą ekonomiczną.

Miasto Augustów w czerwcu 2015 r. pozyskało od Wspólnoty Gruntowej około 20 ha gruntów, które przeznaczone zostały pod tereny inwestycyjne. Dotychczas opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz złożony został wniosek o dofinansowanie uzbrojenia Strefy Aktywności Gospodarczej. Ponadto rozpoczęta została procedura rozszerzenia SSSE o tereny należące do Miasta Augustów.

Władze Augustowa dokładają wszelkich starań, aby rozwijać nie tylko funkcje turystyczne i uzdrowiskowe, ale również potencjał gospodarczy, który stanowi szansę na powstanie wielu nowych miejsc pracy w naszym mieście.