Jesteś tutaj

Rekrutacja do Żłobka Nr 1 w Augustowie

Żłobek Nr 1 w Augustowie informuje, że    od 10 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.

będzie prowadzony elektroniczny nabór dzieci na wolne miejsca.

Do Żłobka Nr 1 w Augustowie przyjmowane są:

  1. Dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Augustów, których rodzice/opiekunowie prawni płacą podatki na rzecz Miasta Augustów.
  2. Dzieci, które posiadają obowiązkowe szczepienia ochronne,  zgodnie z aktualnym programem szczepień ochronnych (książeczka do wglądu lub xero) lub zaświadczenie od lekarza  o przeciwskazaniach do szczepień.

Jeśli chcą Państwo zapisać dziecko do Żłobka należy wziąć udział w rekrutacji:

Rodzice/opiekunowie prawni korzystający z komputera i Internetu powinni:

wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów prawnych;

  • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia;
  • wydrukować wniosek z załącznikami, dołączyć wymagane dokumenty/oświadczenia, podpisać

i złożyć w Żłobku w dniach  10 - 30 kwietnia 2024 r. w godz. 10.00 – 15.00;

Rodzice/opiekunowie prawni nie korzystający z komputera i Internetu powinni:

  • pobrać wniosek wraz z załącznikami w Żłobku w dniach 10 – 30 kwietnia 2024r.

w godz. 10.00 – 15.00;

  • wypełnić ręcznie, zaznaczyć spełniane kryteria, podpisać wniosek;
  • dołączyć wymagane dokumenty/oświadczenia;
  • złożyć w Żłobku w dniach 10 – 30 kwietnia 2024 r. w godz. 10.00 – 15.00.

Wyniki naboru dostępne będą osobiście lub telefonicznie u dyrektora Żłobka w dniach

 od  21 maja do 29 maja 2024 r. w godz. 9.00 – 15.00.

Numer telefonu: 87 643 24 69

 

ZAPRASZAMY !!!