Jesteś tutaj

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Młyńskiej 35 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Augustowie"

Więcej informacji w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  zamieszczonej na stronie internetowej http://um-augustow.pbip.pl

Wszystkie dokumenty postępowania dostępne na stronie internetowej http://przetargi.urzad.augustow.pl/dokumentacja.mlynska35/

Zapraszam do udziału w postępowaniu

Zastepca Burmistrza Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk