Jesteś tutaj

Program Ciepłe Mieszkanie: nabór wniosków

Program Ciepłe Mieszkanie: nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Dla potrzeb programu przez budynek wielorodzinny należy rozumieć budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale, w tym przynajmniej dwa samodzielne lokale mieszkalne.

Program skierowany jest do osób fizycznych - właścicieli lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Zgodnie z założeniami programu, to Gmina Miasto Augustów wystąpi o środki z programu, następnie ogłosi nabór wniosków dla mieszkańców Augustowa.

W celu określenia liczby beneficjentów oraz rodzaju oczekiwanego wsparcia zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców Augustowa do złożenia wniosku o uwzględnienie w budżecie projektu.

Zebrane informacje będą stanowiły podstawę do wystąpienia o dofinansowanie z Programu.

Wniosek  w terminie do dnia 09 września 2022 r. może zostać dostarczony:

Informacji o programie będą udzielali pracownicy Wydziału Strategii i Funduszy Zewnętrznych pod numerami telefonów: 87 643 80 61,  532 364 013

Kilka słów o programie

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego – mieszkańca jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

  1. zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
  2. podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Kto jest beneficjentem końcowym i osobą uprawnioną do składania wniosku?

Poziom 1 - podstawowy:

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny

Poziom 2 - podwyższony:

Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazanego w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekroczy kwoty:

  • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2342 w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Dochodem, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, jest dochód
w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162). Zaświadczenia wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. 3 Maja 60.

Poziom 3 - najwyższy

W przypadku tego progu Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazanego
w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, nie przekroczy kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
  • 1260 w gospodarstwie jednoosobowym
  • Lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego

Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.

Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.

Więcej informacji: Ciepłe mieszkanie – Program Czyste Powietrze

 

PLIKI

ZałącznikRozmiar
PDF icon klauzula_informacyjna.pdf83.91 KB
PDF icon wniosek_cieple_mieszkanie.pdf123.37 KB