Jesteś tutaj

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

 
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW Funduszu Solidarnościowego
 
Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024
 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 225.790,36 zł

 

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024
 
KRÓTKI OPIS ZADANIA:
Okres realizacji: do 31 grudnia 2024 r.
Cel: Zwiększenie szans osób niepełnosprawnych w prowadzeniu samodzielnego i aktywnego życia.
 
Program skierowany do:
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne
 
Działania:
Usługi polegające na:
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (dom, praca, świątynie, placówki służby zdrowia lekarze, urzędy, znajomi, rodzina, wydarzenia kulturalne, oświatowe itp.),
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
d) załatwianiu spraw urzędowych,
e) nawiązanie kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
f) korzystaniu dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, Wystawy), realizowane przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7:00 do 22:00 na terenie miasta Augustowa.
 
Liczba godzin uzależniona od stopnia niepełnosprawności i przyznanych godzin.