Jesteś tutaj

Ponad 80 komputerów dla naszych uczniów!

Miasto Augustów w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” pozyskało kolejny grant na zakup komputerów dla uczniów augustowskich szkół podstawowych. W ramach wcześniejszej edycji projektu zakupiono i przekazano do szkół 50 laptopów za kwotę 80 000,00 zł.

- Jestem dumny z każdych środków zewnętrznych pozyskanych przez nasze miasto, jednakże szczególnie cieszy mnie kiedy takie pieniądze są przeznaczane na kształcenie młodego pokolenia augustowian. Dodatkowe finansowanie w wysokości ponad 100 tysięcy złotych umożliwiło zakup kolejnych laptopów dla naszych uczniów. Do czterech szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Augustów trafiły kolejne 33 wysokiej jakości laptopy, które posłużą uczniom do realizacji podstawy programowej w trybie zdalnym. - mówi Mirosław Karolczuk - Burmistrz Miasta Augustowa. 

W sumie, w ramach dwóch edycji programu, Miasto Augustów pozyskało ponad 180 tysięcy złotych na zakup 83 laptopów wraz z oprogramowaniem. Laptopy z niezbędnym oprogramowaniem trafią do najbardziej potrzebujących uczniów z augustowskich szkół. 

 

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

GALERIA