Jesteś tutaj

Pakiet dla przedsiębiorców.

Od 20 marca na terenie naszego kraju obowiązuje stan epidemii. Wiąże się to z szeregiem bardzo dużych trudności dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Ich rola dla rozwoju miasta oraz tworzenia miejsc pracy jest kluczowa. Sprawny powrót do normalnego funkcjonowania po zażegnaniu kryzysu będzie tym łatwiejszy, im w lepszej kondycji będą augustowskie firmy. Od tego zależy bezpieczeństwo miejsc pracy oraz przyszłość mieszkańców. Wiele zależy od pakietu ochronnego zapowiadanego przez rząd, jednak już dziś Burmistrz Mirosław Karolczuk zdecydował o skorzystaniu ze wszystkich możliwości wsparcia przedsiębiorców, jakie przewiduje prawo.

 

- Nasz pakiet wsparcia przedsiębiorców, podobnie jak w kilku innych samorządach, sięga po wszystkie dostępne rozwiązania. To nie czas na dawkowanie pomocy, ale udzielenie jej wszędzie tam, gdzie to możliwe. Po wielu rozmowach z przedsiębiorcami oraz telekonferencjach z branżami prezentuję pakiet złożony z siedmiu punktów i bazujący przede wszystkim na odroczeniach i umorzeniach podatków i opłat tam, gdzie tylko to możliwe. Proponujemy również odroczenia bez odsetek w naszych spółkach komunalnych. Korzystamy ze wszystkich narzędzi, aby chronić przedsiębiorstwa i miejsca pracy augustowian. Nasi przedsiębiorcy to ludzie, na których spoczywa misja budowania augustowskiej gospodarki, dlatego uważam pakiet za narzędzie dziś niezbędne. Apeluję także do podmiotów wynajmujących przedsiębiorcom powierzchnie budynków i innych nieruchomości o rozważenie możliwości okresowego zmniejszenia obciążeń firmom, które nie mogą aktualnie prowadzić działalności - powiedział Mirosław Karolczuk - Burmistrz Miasta Augustowa. 

 

Przyjęty dziś Pakiet Wsparcia Przedsiębiorstw obejmuje: 

 

1. Możliwość odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia podatku od nieruchomości

2. Możliwość odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia podatku od środków transportowych.

3. Możliwość odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia pozostałych podatków i opłat lokalnych. 

4. Możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty należności wobec miejskich spółek komunalnych tj. MPEC GIGA, WIKM, Necko i KODREM. 

5. Możliwość odroczenia, rozłożenia na raty lub umorzenia podatku od należności cywilnoprawnych. Stosowne decyzje wydają służby skarbowe, niemniej jednak z uwagi na fakt iż są to w całości dochody budżetu Miasta, organy skarbowe wydając decyzję o zastosowaniu ww. ulg uwzględniają moją opinię wyrażaną w imieniu Miasta.

6. Możliwość zmniejszenia lub wygaszenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych od przedsiębiorców w związku ograniczeniem lub zawieszeniem działalności. 

7. Możliwość odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty czynszu w gminnych lokalach usługowych.

 

- Działania osłonowe przewidziane w Pakiecie Wsparcia Przedsiębiorstw spowoduje uszczuplenia w budżecie miasta. Może się to wiązać z przesunięciem inwestycji na kolejne lata oraz niezbędnymi ograniczeniami kosztów. Dlatego trwa obecnie pogłębiona analiza sytuacji finansowej pod kątem rezygnacji z wydatków, które nie są niezbędne. Obecna trudna sytuacja nie omija nikogo, więc miasto również musi być gotowe na nagły spadek przychodów i konieczne wdrożenie programów oszczędnościowych. – dodał Burmistrz.

 

 

GALERIA