Jesteś tutaj

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy, rozbudowy, przebudowy, utwardzenia ulic w Augustowie, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w ramach programu „Rozwój sieci dróg miejskich"- etap I

Więcej informacji:

http://um-augustow.pbip.pl/?event=informacja&id=11424

Zapraszamy do udziału w postępowaniu

Zastępca Burmistrza Miasta Augustowa

Mirosław Karolczuk